top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vítejte na www.onaona.store (dále jen „Stránka“). Zde je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) společnost Ateliér frou-frou s.r.o. IČ: 28930797 se sídlem Korunní 1143/84, 101 00 Praha 10 vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 153860 (dále jen: „my“).
Naše kontaktní údaje jsou: 
adresa: Ateliér frou-frou s.r.o., Korunní 1143/84, 101 00 Praha - Vinohrady
e-mail: petra.zizlavska@gmail.com
telefon: +420 777172070

Výrazem "osobní údaje" se rozumí veškeré údaje, na základě nichž je možné identifikovat jednotlivce, mezi tyto patří zejména vaše příjmení, jméno, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, síťový identifikátor a další.

DŮVOD, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi námi, náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu, a také Váš souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

Účelem zpracování údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),

  • zasílání obchodních sdělení (od odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím příslušný odkaz uvedený na konci e-mailů) a také činění dalších marketingových aktivit (více informací v sekci „Cookies“).

Vaše údaje uchováváme

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu)

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

COOKIES

Abychom mohli stále zlepšovat naše služby, zpracováváme údaje, které získáme tím, že navštívíte naši webovou stránku (soubory cookies).

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při nedokončené objednávce si prohlížeč pamatuje zboží v košíku nebo zvolenou měnu e-shopu). Soubory cookies také používáme k zobrazování cílené a relevantní on-line inzerce mimo Stránku. Pomocí cookies na Stránce také měříme počet zobrazených stránek, počet návštěv, aktivitu návštěvníků, data a časy návštěv, informace o přístrojích použitých k prohlížení Stránky (IP adresa, typ přístroje, prohlížeč, operační systém), URL adresy, které odkazují na Stránku a obecné geografické informace návštěvníka (stát a město).

Vy jako uživatel máte možnost používání cookies odmítnout. Váš souhlas nebo nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit nastavením příslušných parametrů vašeho prohlížeče.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

Všichni naši partneři smí využít poskytnuté údaje pouze k účelům, ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Zpracovatelé (tzv. třetí strany), kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům podle povahy služby, kterou využíváte jsou:

  • Doručovatelé zásilek: Zásilkovna s.r.o.; Česká pošta, s.p.

  • Poskytovatel platební brány: Wirecard UK and Ireland Ltd, PayPal, 

  • zpracovatelé analytických dat: Google, Facebook, Instagram

  • poskytovatel hostingu a serveru, na kterém běží naše Stránka, Wix.com Ltd, Forpsi

 

VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup, opravu, omezení zpracování a výmaz osobních údajů. Také máte právo vznést námitku proti zpracování údajů. Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email uvedený výše.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Abychom uchránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo užitím, používáme vhodné zabezpečovací technologie a postupy, zejména šifrování Stránky systémem SSL, zaheslování a šifrování databáze zákazníků, používání Firewall a antivirového programu a další postupy.

 

SOUHLAS

Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

V Praze dne 15.5.2018.

bottom of page